WIJ ZIJN HOOPE+PLEVIER

HOOPE + PLEVIER Architects is een vooruitstrevend architectenbureau onder leiding van Jos Hoope en Roy Plevier en opgericht in 2012. We werken aan een breed scala van projecten op verschillende schaalniveaus en doelstellingen, van architectuur tot ver daarbuiten. Door onze creativiteit als architecten te gebruiken ontwerpen we projecten met een positieve impact voor mens en planeet.

Bureau

Vanwege onze chronische nieuwsgierigheid weten we wat er speelt en welke uitdagingen dit met zich meebrengt. Uitdagingen die verder gaan dan architectuur, die ons ertoe brengen continu te zoeken naar innovaties en samenwerkingen om nieuwe waarde te creëren met een betere pasvorm voor het hedendaagse leven. Een mix van creativiteit en samenwerking met onze opdrachtgevers en partners staat centraal in ons ontwerpproces. Wij geloven dat we met dit co-creatieproces innovaties en duurzaamheid kunnen bereiken.

leesmeer

Bureau

Vanwege onze chronische nieuwsgierigheid weten we wat er speelt en welke uitdagingen dit met zich meebrengt. Uitdagingen die verder gaan dan architectuur, die ons ertoe brengen continu te zoeken naar innovaties en samenwerkingen om nieuwe waarde te creëren met een betere pasvorm voor het hedendaagse leven. Een mix van creativiteit en samenwerking met onze opdrachtgevers en partners staat centraal in ons ontwerpproces. Wij geloven dat we met dit co-creatieproces innovaties en duurzaamheid kunnen bereiken.

Aanpak

Wij geloven in een alomvattende manier van denken en werken. We streven naar ontwerpen en strategieën die toekomstbestendig zijn en een blijvend positief effect hebben op mensen, onze omgeving en de planeet. We gebruiken een uitgebreid systemisch raamwerk voor onze projecten om op alle mogelijke manieren een inclusief ontwerp te realiseren, terwijl we ook het bestaande denken uitdagen en geoptimaliseerde en opwindende ontwerpoplossingen zoeken.

Partners

Jos Hoope

Architect + Partner

De kennis en affiniteit van Jos komen naar voren in het aanpakken van projecten met veel aandacht voor kwaliteit en detail.

Hij heeft ervaring opgedaan als projectarchitect voor diverse vooraanstaande architectenbureaus zoals Kerssens de Ruiter Architecten en In Form Architectuur, daar met focus op projecten in de regio Groot-Amsterdam.

Naast architectuur ligt zijn hart ook bij ondernemen. Hij nam dan ook het architectenbureau van zijn vader over en legde hij de basis van het huidige bedrijf.

Linkedin

Roy Plevier

Architect + Partner

Roy is een progressieve architect met een alomvattende benadering die geloofd dat architectuur betere leefcondities moet creëren.

Hij werkt met veel passie aan ontwerpen en onderzoeken waar marketing, conceptueel ontwerpen, stedenbouw, architectuur, interieurarchitectuur en duurzaamheid samenkomen.

Zijn doel is om ontwerpen te laten samensmelten tot robuuste- en adaptieve ecosystemen met een positieve impact voor mens en planeet.

Linkedin

Opdrachtgevers

3D BIM

Efficiënt werken vraagt om nieuwe technieken, slimmere software en processen. In 2016 zijn we overgestapt op BIM en IFC-exporteerbare modellen. Wij geloven in ‘open’ BIM, waarbij de integratie tussen de disciplines zoals constructie, installaties, bouwbesluit en bouwfysica, centraal staat om zo een optimaal resultaat te bereiken voor onze opdrachtgevers. Ontwerpen worden visueel en bouwkundig in 3D gepresenteerd. Zo wordt niet alleen sneller ontworpen, maar is direct de samenhang tussen stedenbouw en architectuur en tussen gevels en constructie duidelijk. Ook voor opdrachtgevers en gebruikers biedt de toepassing voordelen: ze kunnen in 3D door de plannen bewegen om zo een indruk te krijgen van het ontwerp.

BNA

Hoope Plevier Architekten is aangesloten bij de Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus (BNA). De BNA is een netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert. Omdat wij het belangrijk vinden om een aandeel te leveren aan de ontwikkeling van het vak en de architectenbranche vervult Roy Plevier een functie in de ledenraad van de BNA.

www.bna.nl

WIJ GAAN CIRCULAIR

Hoope Plevier Architecten steunt het circulaire manifest van de BNA en de ambities van de Nederlandse overheid om Nederland in 2050 volledig circulair te hebben. Wij geloven dat circulair ontwerpen een integraal onderdeel moet worden van de huidige architectuurpraktijk en dat onze generatie architecten hier een trekkende rol in heeft.

Circulair bouwen is een belangrijke schakel in een duurzame samenleving die ervoor zorgt dat toekomstige generaties in dezelfde behoefte kunnen voorzien als wij. Wij zien circulariteit als een middel om meerwaarde te creëren. Gezondheid te bevorderen, lucht te zuiveren, water te zuiveren en energie te leveren.

Vacatures

HPA is doorlopend op zoek naar gemotiveerde stagiairs die willen assisteren in een projectteam met ontwerpen, tekenen, presenteren, maquettes en onderzoeksactiviteiten. Je wordt intensief betrokken bij het ontwerp- en onderzoeksproces bij verschillende projecten en verschillende fasen. Een kans om in de praktijk te leren hoe je een helder, integraal en conceptueel sterk ontwerp kunt maken.

leesmeer

Contact

Johan van Hasseltweg 16-A
1022 WV Amsterdam

T: 020 235 74 14

E: info@hoopeplevier.nl

Fotografie: Menno Hoope, Herman van Heusden.

© HOOPE+PLEVIER Architects B.V. Alle rechten voorbehouden. Het getoonde materiaal op deze website mag niet worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de architect.

Wij hanteren bij professionele opdrachtgevers de DNR 2011. Bij particuliere opdrachtgevers is de CR 2013 van toepassing. (klik op de links voor download PDF algemene voorwaarden)