Circular Powerhouse

Opdrachtgever

SADC, SKBN, N-H

Oppervlakte

1.400.000 m²

Locatie

Atlaspark Amsterdam

Programma

Werken

Status

Lopend

Projecttype

Strategie

Jaartal

2019

Opdracht

Tender

Atlaspark 2019 is een schakel in een logistiek systeem. Een circulair Atlaspark en een circulaire Metropoolregio vragen niet nog meer efficiency, maar systeemverandering.

Atlaspark 2050 werkt met lokale middelen en stimuleert samenwerking tussen complementaire bedrijven en bedrijfsprocessen. Het genereert nieuwe inkomstenstromen, door logistiek in te zetten om de output van het ene proces te gebruiken als input voor een ander.

Start NU met het oprichten van de Coöperatieve Vereniging Atlaspark!”

Dé enorme uitdaging van de komende decennia is de explosieve opkomst van lokale retourstromen: Producten die, al dan niet gebruikt, terugkomen. De verwerking van die producten in een financieel en maatschappelijk verdienmodel is alleen mogelijk op een gediversifieerd bedrijventerrein.

Daarom is een Coöperatieve Vereniging Atlaspark noodzakelijk. Met lokale bedrijven, ketenpartners plus externe stakeholders. Om organisch groeiend, stapsgewijs aan de toekomst te bouwen.

Circulair Powerhouse 2050 is een platform waarop bedrijven op en om Atlaspark zich verbinden. Het combineert een digitaal met een fysiek platform. Het digitale platform faciliteert de uitwisseling van informatie en het efficiënt managen van assets en retourstromen. De fysieke component voegt een gebouw toe waar mensen, bedrijven en instellingen hun kennis, ideeën en vaardigheden ontwikkelen. Door ook alle bedrijfskantines van Atlaspark hier samen te voegen ontstaat een thuis voor uitwisseling en creativiteit. Een vrijhaven voor experiment en onderzoek.

Eindpresentatie Pakhuis de Zwijger

Credits

Team:

Roy Plevier, Danny Edwards, Antonia Sore, Rob ten Bok.

Tags:

Onderzoek, gebiedsontwikkeling, 1.000.000 m², Noord-Holland, Nederland

SHARE

Circular Powerhouse